przyczyna haluksów

Peginterferon Alfa-2a u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C i marskością wątroby

Przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów z marskością wątroby jest trudne do wyleczenia. U pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, ale bez marskości, podawanie raz na tydzień interferonu modyfikowanego przez przyłączenie rozgałęzionego glikolu polietylenowego o długości 40 kDa (peginterferon alfa-2a) jest bardziej skuteczne niż reżim niezmodyfikowanego interferonu. Zbadaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo stosowania peginterferonu alfa-2a u pacjentów z marskością wątroby związaną z HCV lub zwią- zaną z mostowaniem. Metody
Losowo przypisaliśmy 2...

Więcej »

Peginterferon Alfa-2a u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C cd

Skuteczność oceniano mierząc RNA HCV w osoczu, mierząc aminotransferazę alaninową w surowicy i badając histologiczne cechy próbek wątroby przed i po leczeniu. Głównymi punktami końcowymi skuteczności były odpowiedź wirusologiczna (wskazywana przez niewykrywalne poziomy RNA HCV w analizie za pomocą Cobas Amplicor HCV [wersja 2.0], która ma niższy limit wykrywania 100 kopii na mililitr) w 72 tygodniu i odpowiedź biochemiczna (normalizacja stężeń aminotransferazy alaninowej w surowicy do wartości równej lub poniżej górnej granicy normy) w 72. tygodniu. Po zakończeniu badania, próbki preparatów z biopsji wątr...

Więcej »

Wpływ przesiewowego badania krwi w kale na występowanie raka jelita grubego ad

Po 13 latach obserwacji w badaniu Minnesota Colon Cancer Control, częstość występowania raka okrężnicy i odbytnicy była o 12 procent niższa w badanych grupach niż w grupach kontrolnych (P nieistotne) .1 Prezentujemy obecnie dane na temat skumulowanej częstości występowania jelita grubego rak po 18 latach obserwacji. Metody
Uczestnicy
Badanie przeprowadzone w Minnesocie było randomizowanym, kontrolowanym badaniem klinicznym, przeprowadzonym w celu oceny skuteczności testów na krew utajoną w kale, w zmniejszaniu odsetka zgonów z powodu raka okrężnicy.1,19 Krótko mówiąc, 46 551 osób, z których więk...

Więcej »

Wrzód drazacy, zwlaszcza do trzustki wywoluje silne bóle oraz nisze lub uchylek w obrazie rentgenowskim

Szacunkowe liczby zgonów związanych z pojazdem w całym pojeździe w Stanach Zjednoczonych w latach 1985-1998. Źródłem danych jest amerykańska komisja ds. Bezpieczeństwa produktów konsumenckich.
Ryc. 2. Ryc. 2. Szacowane obrażenia związane z pojazdem samochodowym w Stanach Zjednoczonych od 1985 r. Do 1998 r. Źródłem danych jest krajowy system nadzoru nad urazami elektronicznymi (National Electronic Injury Surveillance System).
Pod koniec lat 80. i na początku lat 90. liczba ofiar śmiertelnych i urazów związanych z rekreacyjnym użytkowaniem pojazdów terenowych stale spadała; jednak około 19...

Więcej »
http://www.autoczescikepno.pl 751#szlaki rowerowe mazowsze , #krótkie miesiączki , #dieta na mózg , #epilfree opinie , #dużo wody w organizmie , #licznik do biegania , #diet 1200 kalorii , #błonnik odchudzanie , #glista ludzka cykl , #leptyna w jakich produktach ,