leki na wątrobę forum

Śródmiąższowe zapalenie płuc związane z terapią Sirolimus u osób po przeszczepieniu nerki

Morelon i wsp. (Wydanie z 20 lipca) opisuje trzech pacjentów, u których uważa się, że śródmiąższowe zapalenie płuc jest związane z terapią syrolimusem, ponieważ wystąpiło podczas leczenia i ustąpiło po zaprzestaniu podawania syrolimusa, a ponieważ nie wystąpiły inne przyczyny.
Do tej pory Food and Drug Administration (FDA) otrzymała zgłoszenia dotyczące 34 przypadków śródmiąższowego zapalenia płuc, które były czasowo związane z terapią syrolimusem (w tym 3 opisane przez Morelon i wsp.). Wszystkie z wyjątkiem dwóch opisów przypadków2 pochodzi...

Więcej »

Wpływ przesiewowego badania krwi w kale na występowanie raka jelita grubego ad

Po 13 latach obserwacji w badaniu Minnesota Colon Cancer Control, częstość występowania raka okrężnicy i odbytnicy była o 12 procent niższa w badanych grupach niż w grupach kontrolnych (P nieistotne) .1 Prezentujemy obecnie dane na temat skumulowanej częstości występowania jelita grubego rak po 18 latach obserwacji. Metody
Uczestnicy
Badanie przeprowadzone w Minnesocie było randomizowanym, kontrolowanym badaniem klinicznym, przeprowadzonym w celu oceny skuteczności testów na krew utajoną w kale, w zmniejszaniu odsetka zgonów z powodu raka okrężnicy.1,...

Więcej »

wiesiołek ginekolog turek ad 5

Żaden pacjent nie stracił czasu na obserwację, a status życiowy wszystkich 838 pacjentów był znany od 20 lipca 1990 roku. W sumie 7694 wizyty kontrolne zostały zakończone przez pacjentów; 187 wizyt kontrolnych (4,8 procent) zostało pominiętych przez pacjentów w grupie kontrolnej i 79 wizyt (2,0 procent) w grupie operacyjnej. Podczas wizyt kontrolnych kliniki pełne analizy lipidów uzyskano u 99,2% pacjentów w grupie kontrolnej iu 99,3% pacjentów w grupie operacyjnej. Wskaźniki ukończenia laboratoryjnych ocen chemicznych, hemogramów i pisuarów wynosiły 97,1% w grup...

Więcej »

Odpowietrzanie układu hamulców hydraulicznych

Program dotyczący chirurgicznej kontroli nad hiperlipidemiami (POSCH) był wielo-klinicznym, randomizowanym, prospektywnym, wtórnym badaniem interwencji miażdżycowych zaprojektowanym w celu ustalenia, czy obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego i lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) w osoczu oraz zwiększenie stężenia cholesterolu związanego z lipoproteinami wysokiej gęstości (HDL) w osoczu wywołanego operacją pomostowania częściowego jelita krętego korzystnie wpłynęłoby na ogólną śmiertelność i umieralność oraz zachorowalność z powodu choroby niedo...

Więcej »
http://www.oczyszczalnie-sciekow.info.pl 751#krótkie miesiączki , #dieta na mózg , #epilfree opinie , #dużo wody w organizmie , #licznik do biegania , #diet 1200 kalorii , #błonnik odchudzanie , #glista ludzka cykl , #leptyna w jakich produktach , #bolacy sutek u mezczyzn ,