Peginterferon Alfa-2a u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C i marskością wątroby

Przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów z marskością wątroby jest trudne do wyleczenia. U pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, ale bez marskości, podawanie raz na tydzień interferonu modyfikowanego przez przyłączenie rozgałęzionego glikolu polietylenowego o długości 40 kDa (peginterferon alfa-2a) jest bardziej skuteczne niż reżim niezmodyfikowaneg...

Raport Komisji Pepper dotyczący kompleksowej opieki zdrowotnej ad

Większość Amerykanów - bogaci i biedni, starzy i młodzi - narażają się na zubożenie, jeśli oni lub członkowie ich rodzin potrzebują opieki długoterminowej. Wspierają działania rządu w celu zapewnienia ich ochrony. Jednocześnie żaden rozbudowany system prywatnego ubezpieczenia nie jest zagrożony przez ekspansję rządu, a dostawcy mogą znacznie zyskać dzięki szerszemu poparciu ze strony społeczeństw...

Ryzyko zaburzeń miesiączkowania po sterylizacji jajowodów

Od dziesięcioleci dyskutuje się o istnieniu zespołu pooperacyjnego podwiązania zaburzeń miesiączkowania. Wykorzystaliśmy dane z Amerykańskiego Przeglądu Sterylizacji w celu ustalenia, czy prawdopodobieństwo wystąpienia trwałych zaburzeń miesiączkowania było większe u kobiet, które przeszły sterylizację jajowodów, niż u kobiet, które nie przeszły takiej sterylizacji. Metody
Łącznie 9514 kob...

Wielkości minimalne dopuszczalnych odległości

Wykluczono również dzieci z defektami związanymi z zespołem (anomalią chromosomową lub mendelową, pasmami owodniowymi, regresją ogonową lub zespołem podwójnego przetoczenia krwi). Sterownica
Ponieważ matki niemowląt z wadami rozwojowymi mogą różnić się od matek niemowląt bez zniekształceń w przywoływaniu ekspozycji na płód w okresie przedporodowym, 14 grupa kontrolna składała się z niemo...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychoterapeuta-kolobrzeg:

331#kostniak zatok , #kostniak zatoki , #kostniak zatoki czołowej , #malaria mózgowa , #gruźlica jelit , #mucofluid ulotka , #olx lipsko , #pedicetamol ulotka , #prospan ulotka , #przepuklina littrego ,