dużo wody w organizmie

Hipoglikemia podczas biegunki u dzieci

Badanie przeprowadzone przez Międzynarodowe Centrum Badań nad Chorobą Biegunki, Bangladesz (wydanie z 10 maja) * dostarcza ważnych danych, które mogą poprawić wyniki dzieci z biegunką. Powstają dwa pytania, w których odpowiedzi klinicyści mogliby ocenić, w jaki sposób wyniki można zastosować do dzieci z krajów uprzemysłowionych, u których występuje biegunka.
Po pierwsze, dlaczego umarły dzieci. Znajomość przyczyn śmierci może pomóc w zrozumieniu stanu przed chorobami pacjentów i dostarczyć wskazówek na temat mechanizmów, dzięki którym hipoglikemia po...

Więcej »

Czy płód jest osobą Porównanie polityk w pięćdziesięciu stanach ad

Obserwacja ta prowadzi do następnej propozycji autora: państwa o silnych ustawach antyaborcyjnych wydają się być tymi, w których kobiety mają stosunkowo niski status społeczno-ekonomiczny. Jej analiza wspiera tę korelację. Te dwie obserwacje razem z dowodami Schroedla, że stany antyaborcyjne często nie mają wielu innych polityk, które mogłyby promować dobrostan płodów i niemowląt, dostarczają mocnych poszlak, że percepcja ruchu kobiecego jest prawidłowa: polityka antyaborcyjna jest silnie zmotywowany, świadomie lub nieświadomie, przez dezaprobatę wyborów i sła...

Więcej »

Lokalizacja na chromosomie 15 zespołu Marfana powodującego defekt genowy ad 5

Wnioskujemy, że w tych rodzinach jedna lub kilka mutacji w jednym miejscu chromosomu 15 powoduje zespół Marfana. Sugerujemy, aby to tymczasowe miejsce było oznaczone jako MFS1. Jednak nie można wykluczyć możliwości wystąpienia innych zmutowanych loci w tej lub innych populacjach. Dalsza analiza rodzin w innych populacjach jest w toku i może rozwiązać pytania dotyczące genetycznej heterogeniczności zespołu Marfana. Chromosom 15 zawiera pewne interesujące geny w odniesieniu do zaburzeń tkanki łącznej. Geny kodujące receptor kolagenu typu I, 29 siarczanu chon...

Więcej »

Fototoksyczne zapalenie skóry

W artykule przeglądowym dr Harrisa Reumatoidalne zapalenie stawów: patofizjologia i konsekwencje dla terapii (wydanie z 3 maja), doceniamy odniesienie do naszej pracy na temat długotrwałej chorobowości i śmiertelności reumatoidalnego zapalenia stawów.2, 3 Dyskusja Patofizjologia była najbardziej imponująca, ale kilka punktów klinicznych wydaje się godnych dalszych komentarzy.
Sugerujemy, że nasza niezdolność do przewidywania, który pacjent będzie się dobrze wykonywał, a która ulegnie pogorszeniu, z szybkim postępem w leczeniu paraliżu stawów może być n...

Więcej »
http://www.bytoviahpu.pl 751# , #szlaki rowerowe mazowsze , #krótkie miesiączki , #dieta na mózg , #epilfree opinie , #dużo wody w organizmie , #licznik do biegania , #diet 1200 kalorii , #błonnik odchudzanie , #glista ludzka cykl ,