ridlip opinie

Porównanie etanerceptu i metotreksatu u pacjentów z wczesnym reumatoidalnym zapaleniem stawów ad 7

Jeden pacjent w grupie, któremu przydzielono 10 mg etanerceptu, zmarł z powodu przerzutowego raka płuca w dwa miesiące po randomizacji. Jeden pacjent w grupie, któremu przydzielono 25 mg etanerceptu, zmarł na niezakaźne powikłania wynikające z rozcięcia istniejącego tętniaka aorty. Mniej niż 3 procent pacjentów leczonych etanerceptem było pozytywnie przerywanych w testach na nie-neutralizujące przeciwciała surowicy prz...

Więcej »

Krajowe badanie polityk ujawniania konfliktów interesów w badaniach biomedycznych czesc 4

Tylko 43 procent instytucji miało polityki, które wspomniały o możliwości ujawnienia szczegółów konfliktu i jego zarządzania agencji finansującej lub sponsorowi badań. Pięćdziesiąt dziewięć procent instytucji miało politykę, która wspomniała o publicznym ujawnianiu jako możliwość, ale bardzo niewiele polityk ją zdefiniowało, a żadna nie wspomniała o ujawnieniu informacji IRB ani podmiotom badawczym jako o spos...

Więcej »

Krajowe badanie polityk ujawniania konfliktów interesów w badaniach biomedycznych ad 6

Odkrycia te sugerują, że czytelnicy, którzy zakładają, że konflikty finansowe zostaną równomiernie ujawnione, są w błędzie. Według Międzynarodowego Komitetu redaktorów czasopism medycznych, takie informacje powinny być przekazywane redaktorom czasopism i udostępniane czytelnikom. 31 Polityka agencji federalnych może również przyczyniać się do niewłaściwego zarządzania konfliktami interesów. Większość agencji ...

Więcej »

Antytymocyt Globulin a Basiliximab w transplantacji nerek

Test chi-kwadrat został użyty do porównania wskaźników odpowiedzi w badanych grupach. Wszystkie rozkłady czasu do wystąpienia zostały obliczone metodą Kaplan-Meiera16 i porównane z użyciem testu log-rank, z jednym lub dwoma stopniami swobody.17 Czas trwania odpowiedzi mierzono od czasu udokumentowania odpowiedzi początkowej do czasu postępu choroby lub śmierci. Przeżycie bez progresji było mierzone od czasu randomizacji ...

Więcej »
http://www.abc-budownictwa.info.pl 751# , #szlaki rowerowe mazowsze , #krótkie miesiączki , #dieta na mózg , #epilfree opinie , #dużo wody w organizmie , #licznik do biegania , #diet 1200 kalorii , #błonnik odchudzanie , #glista ludzka cykl ,