Urząd Marszałkowski Poznań - najdroższym budynkiem samorządu

Suplementy wapnia i jakość paznokci

Istnieje powszechna opinia publiczna, że spożycie wapnia w diecie poprawia jakość paznokci i paznokci u nóg. Osoby przyjmujące suplementy wapnia czasami komentują, że ich paznokcie są mniej kruche lub gładsze, lub że rosną szybciej. Przypuszczalnie pomysł, że wapń dietetyczny poprawia paznokcie pojawił się, ponieważ paznokcie zawierają wapń, chociaż w znacznie niższym stężeniu (0,03 procent) niż szkielet (20 do 25 procent). Lekarze często zadają pytania na ten temat, ale brakuje informacji, na podstawie których można uzysk...

Więcej »

Fludarabina w porównaniu z Chlorambucilem jako terapią pierwotną w leczeniu przewlekłej białaczki limfatycznej czesc 4

Test chi-kwadrat został użyty do porównania wskaźników odpowiedzi w badanych grupach. Wszystkie rozkłady czasu do wystąpienia zostały obliczone metodą Kaplan-Meiera16 i porównane z użyciem testu log-rank, z jednym lub dwoma stopniami swobody.17 Czas trwania odpowiedzi mierzono od czasu udokumentowania odpowiedzi początkowej do czasu postępu choroby lub śmierci. Przeżycie bez progresji było mierzone od czasu randomizacji do czasu progresji choroby lub śmierci. Pacjenci, którzy wycofali się po rozpoczęciu terapii, którzy zostali wyc...

Więcej »

Drobne cząstkowe zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w 20 miastach USA, 1987-1994

Zanieczyszczenie powietrza w miastach powiązane jest ze zwiększonym wskaźnikiem umieralności i zachorowalności w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Chociaż odkrycia te przyczyniły się do zaostrzenia norm jakości powietrza, kwestionowano ich trafność w odniesieniu do zdrowia publicznego. Metody
Oceniliśmy wpływ pięciu głównych zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego na codzienne wskaźniki umieralności w 20 największych miastach i obszarach metropolitalnych w Stanach Zjednoczonych w latach 1987-1994. Substancje zanie...

Więcej »

Lekarze i ruch praw zwierząt

Żaden z pacjentów w obu grupach nie miał liczby płytek krwi mniejszej niż 20 000 na milimetr sześcienny podczas leczenia i u żadnego z pacjentów nie przerwano leczenia z powodu małopłytkowości. Niedokrwistość była zgłaszana u trzech pacjentów w grupie otrzymującej peginterferon, aw żadnej z grupy interferonowej. Leczenie przerwano u jednego pacjenta w grupie otrzymującej peginterferon z powodu anemii. Dyskusja
U pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C stwierdziliśmy, że podawanie raz na tydzień 180 ...

Więcej »
Urząd Marszałkowski Poznań - najdroższym budynkiem samorządu 751#diet 1200 kalorii , #błonnik odchudzanie , #glista ludzka cykl , #leptyna w jakich produktach , #bolacy sutek u mezczyzn , #bmm konin , #grupa krwi a1 co oznacza 1 , #krem na naczynka forum , #krótkowzroczność i astygmatyzm , #lecytyna gdzie występuje ,