liszaj czerwony płaski

Ryzyko zaburzeń miesiączkowania po sterylizacji jajowodów

Od dziesięcioleci dyskutuje się o istnieniu zespołu pooperacyjnego podwiązania zaburzeń miesiączkowania. Wykorzystaliśmy dane z Amerykańskiego Przeglądu Sterylizacji w celu ustalenia, czy prawdopodobieństwo wystąpienia trwałych zaburzeń miesiączkowania było większe u kobiet, które przeszły sterylizację jajowodów, niż u kobiet, które nie przeszły takiej sterylizacji. Met...

Więcej »

Predyktory rehospitalizacji z powodu objawowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej po alloplastykach stawu biodrowego

Ostatnie badania wykazały, że objawowa żylna choroba zakrzepowo-zatorowa po całkowitej alloplastyce stawu biodrowego najczęściej rozwija się po wypisaniu pacjenta ze szpitala. Czynniki ryzyka związane z tymi objawowymi zdarzeniami zakrzepowo-zatorowymi nie są dobrze określone. Metody
Korzystając z danych administracyjnych z kalendarza California Medicare w latach 1993-1996, ...

Więcej »

Drobne cząstkowe zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w 20 miastach USA, 1987-1994 ad 5

Wcześniejsza analiza jednoczynnikowa stratyfikowana w zależności od wieku nie wykazała żadnego trendu związanego z wiekiem.14 Ryc. 2. Ryc. 2. Rozkłady tylne ogólnej względnej stopy wzrostu zgonu z wszystkich przyczyn każdego wzrostu poziomu PM10 o 10 .g na metr sześcienny, przed i po dostosowaniu do poziomów ozonu (O3), ditlenku azotu ( NO2), dwutlenku siarki (SO2) i tlenku węgla...

Więcej »

Najbardziej sluszna klasyfikacja srodków transportu samochodowego jest podzial na grupy w zaleznosci od Ich wyposazenia technicznego

Postawiliśmy hipotezę, że liczba zgonów z powodu chorób serca spadłaby szybciej w Kalifornii niż w pozostałych częściach Stanów Zjednoczonych po wdrożeniu Kalifornijskiego Programu Kontroli Tytoniu, równolegle do zmian w używaniu papierosów. Metody
Dane
Ponieważ program kontroli tytoniu zmniejszył zarówno częstość palenia tytoniu, jak i konsumpcję papieros...

Więcej »
http://www.nosnoscramplaskich.com.pl 751#szlaki rowerowe mazowsze , #krótkie miesiączki , #dieta na mózg , #epilfree opinie , #dużo wody w organizmie , #licznik do biegania , #diet 1200 kalorii , #błonnik odchudzanie , #glista ludzka cykl , #leptyna w jakich produktach ,